Helena Hel Štrebová

Lektorka kvantového osobnostného SEBArozvoja

Workshopy

workshop MAGICKÝ rok 2018

Termíny: 24 - 25. 2. 2018

Abeceda finančnej hojnosti

Termíny:

25.11.-26.11.

 

Mini škola sebavedomia a sebalásky

Termíny: