Helena Hel Štrebová

Lektorka kvantového osobnostného SEBArozvoja

Videa pre vás

Dalšie videá sú na mojom kanáli na youtube -  kanál Helena Hel Štrebová.

SEBAvedomie a SEBAláska

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Sny se plnia :).

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 1. máj, lásky čas

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

NEodsudzuj, NEposudzuj,NEporovnávaj

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video