Helena Hel Štrebová

Lektorka kvantového osobnostného SEBArozvoja

Videa pre vás

Dalšie videá sú na mojom kanáli na youtube -  kanál Helena Hel Štrebová.

SEBAvedomie a SEBAláska

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Sny se plnia :).

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

 1. máj, lásky čas

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

NEodsudzuj, NEposudzuj,NEporovnávaj

Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video