Helena Hel Štrebová

Lektorka kvantového osobnostného SEBArozvoja

Seminár vo Vašom meste

Ak máte záujem zorganizovať vo Vašom meste seminár, napíšte mi do mailu helstre@azet.sk.
Alebo ma kontaktujte správou na facebooku, kde ma nájdete pod menom Helena Hel Štrebová.
Bude mi cťou a potešením. Už teraz sa na Vás tešim veľmi preveľmi :)
S láskou, úctou a pokorou Vaša Hel

Môžete využiť aj tento formulár.