Helena Hel Štrebová

Lektorka kvantového osobnostného SEBArozvoja

O mne

Sprevádzam ľudí  na ceste sebauvedomovania, sebapoznávania, sebaprijímania a sebazdokonaľovania. V najväčšej hĺbke , akej som schopná a v blízkosti, ktorá je vzájomne príjemná. Sebavedomie a sebaláska  je kľúčom ku všetkým  dverám a vzťahom.  Aj  k tým,  čo sa Vám zdali byť  zamknuté na sto zámkov a pre Vás nedostupné. Tam začína Váš nový šťastný život, kde začnete žiť svoj sen.

Byť s človekom, ktorý práve potrebuje niečo vo svojom živote pochopiť, precítiť,  prijať, odpustiť, vyriešiť, posunúť, zmeniť....... je pre mňa jeden z najsilnejších momentov vôbec, ktorý ma napĺňa.  Byť pri tomto je pre mňa zmysluplné.

ČLOVEK, ktorý sa začne mať rád, začne si vážiť seba samého, vidí svoje klady, svoje nedostatky a prijíma ich ako súčasť svojej osobnosti, sa stáva  VÝNIMOČNÝ.

 V tomto e-booku nájdete môj príbeh, ☺ v ktorom som špeciálne LEN pre VÁS pripravila VYZNANIE.

Konzultácie pre Vás

Moje konzultácie Vám ušijem priamo na mieru, presne podľa Vašich potrieb. Sprevádzam ľudí na ceste sebauvedomovania, sebapoznávania, sebaprijímania a sebazdokonaľovania. V najväčšej hĺbke , akej som schopná a v blízkosti, ktorá je vzájomne príjemná.

Byť s človekom, ktorý práve potrebuje niečo vo svojom živote pochopiť, precítiť, prijať, odpustiť, vyriešiť, posunúť, zmeniť....... je pre mňa jeden z najsilnejších momentov vôbec. Byť pri tomto je pre mňa zmysluplné.