Helena Hel Štrebová

Lektorka kvantového osobnostného SEBArozvoja

Čo je EFT

Emotional Freedom Technique "EFT"

V preklade techniky emocionálnej slobody.  

Technika EFT vznikla  z kombinácie učenia čínskej medicíny a psychológie. Čínska medicína, hlavne jej učenie o meridiánových dráhach. Možno viac ako meridiánové dráhy Vám niečo povedia liečebné techniky ako je akupresúra, alebo akupunktúra. Najviac nás zaujímajú niektoré tzv. reflexné body. Nie, nebojte sa,  technika EFT nie je bolestivá. Využívame len poznatky o reflexných bodoch, ktoré počas terapie poklepkávame. Áno, práve preto ju nazývajú aj taping.   S využitím poznatkov z psychológie,  poklepkávanie sprevádzajú rôzne Vaše prehlásenia a popisovanie bolesti,  alebo emócie,  kým daný problém nespracujete, alebo nedôjde k úľave od bolesti.  

Výsledkom sedenia je lepší zdravotný, psychický stav,  alebo zmena pohľadu na situáciu a tým schopnosť nájsť lepšie riešenie. 

Autorom techniky EFT je Američan Gary Craig, tento smer sa nazýva aj energetická psychológia. 

Mne sa však pre EFT najviac páči pomenovanie dotyková akupunktúra. To už si asi viete predstaviť niečo konkrétnejšie, pretože s akupunktúrou ste sa už určite niekedy vo svojom živote stretli. Dotyková znamená, že namiesto ihiel bude dotyk a akupunktúra znamená, že použijeme niektoré z bodov, ktoré sa stimulujú klasickou akupunktúrou.

Ľudia, ktorí si to už vyskúšali a zažili, vedia, že EFT je veľmi príjemná procedúra, pri ktorej iba sedíte a rozprávate a klepkáte si na určité body na svojom tele.

EFT pre každého

 • EFT pomôže každému, kto si želá pomoc, zmenu. EFT pomáha aj vtedy, ak mu človek príliš neverí alebo ak aj verí, ale trochu pochybuje.
 • EFT pomáha odblokovať mnohé zacyklené traumy, ktoré dlhé roky “obývajú” psyché človeka, a brzdia tak prirodzené prežívanie života.
 • EFT pomôže deťom, mladým ľuďom, ľuďom stredného veku i starším. Ženám i mužom, deťom – každému.

Emócie

Emócie sú psychické (psychologické) procesy, zahrňujúce subjektívne zážitky pohody a nepohody, previazané s fyziologickými zmenami (zmena srdcového rytmu, zmena rýchlosti dýchania), motorickými prejavmi (mimika, gestikulácia) a zmenami pohotovosti a koncentrácie. Vyvolávajú a ovplyvňujú tak v človeku ďalšie psychologické procesy.

Emócie sú evolučne staršie ako rozumové správanie, preto sú ich prejavy silnejšie a ťažšie ovplyvniteľné. Pomerne ľahko sa prenášajú na druhých ľudí, panika, plač na pohreboch, neutíšiteľný smiech a podobne.

Príliš silné emócie, aj keď sú pozitívne, môžu poškodiť zdravie alebo spôsobiť smrť. Dlhodobé pôsobenie určitej emócie, najmä negatívnej, môže viesť k zmenám zdravotného stavu.

Emočné psyché…

… je plodom starostlivosti alebo nestarostlivosti o svoje psyché. Ak človek celé roky v sebe “pestuje” nevraživé, nepriateľské výroky, ktoré kedysi ktosi o ňom vyriekol a ktoré si sám o sebe napísal na pomyselný múr, okolo ktorého denne prechádza, obrazne povedané – môže “zarásť burinou”.  Jej semienko síce zasial kedysi ktosi iný, ale ak sa človek nevyrovnal so svojou negatívnou emóciou vzniknutou z nepriateľského výroku o ňom, môže ho emočná burina zarásť a tak ho začať dusiť.

 

Výhody EFT a kde pomáha

Výhody EFT:

 • nepoužíva žiadne pomôcky ani lieky
 • má pomerne rýchle a dlhotrvajúce výsledky
 • je nebolestivá a jemná
 • je sympatická
 • je oslobodzujúca
 • môžete sa ju ľahko naučiť a sami používať

Terapia EFT a terapia Matrix pomáhajú pri týchto ťažkostiach:

 • znížené sebavedomie
 • smútok
 • nostalgia, ľútosť za minulosťou
 • bolesť z poníženia
 • násilie na človeku
 • zacyklenie v nedôvere
 • pochybnosti o čomkoľvek
 • pocit nelásky od okolia
 • pocit menejcennosti
 • nedocenenosť
 • neúcta
 • problémy v partnerskom živote
 • nedorozumenia v rodine
 • strach o dieťa, manžela, partnera…
 • ťažkosti s otehotnením
 • potraty
 • pôrodná trauma
 • ťažkosti s laktáciou (nízka alebo príliš vysoká)
 • ťažkosti v komunikácii s dieťaťom
 • neporozumenie dieťaťu, jeho potrebám a očakávaniam
 • závislosť (alkohol, nikotín, IT…)
 • nadváha
 • nechutenstvo
 • úzkosť
 • panika
 • strach, fóbie
 • smútok, depresia
 • pasivita
 • prázdnota, beznádejnosť a nezmyselnosť života
 • žiadne sebavedomie, podceňovanie sa
 • zvýšená kritickosť, pochybnosti o iných
 • migréna, iné bolesti
 • nervozita, napätie, výbušnosť
 • problémy s očami
 • alergie, ekzémy
 • traumy a nehody (sebaobviňovanie)
 • nočné mory
 • vracajúce sa bolesti chrbta, krížov
 • záhadný a častý “plač” nosa
 • hanba a pocit viny (všetky druhy tráum)
 • blokády v učení
 • nespavosť
 • … a ďalšie

Počas terapii EFT padajú zábrany, spúšťajú sa silné emočné búrky a prichádza k silným AHA momentom, kde spracovanú nenávisť meníme na lásku. A o to nám predsa ide. Žiť v láske.

Pokiaľ sa vám EFT zapáčilo a uvedomujete si jeho potenciál
a možnosti a chcete vedieť ešte viac urobte kuk na :

Ja sa na Vás teším veľmi preveľmi

S láskou, úctou a pokorou Vaša Hel