Helena Hel Štrebová

Lektorka kvantového osobnostného SEBArozvoja

Body EFT

ZDROJ OBRÁZKU: http://www.eft-ahc.cz/userimage/soubory_redakce/10-920-10-217-!manual.pdf

ZDROJ OBRÁZKU: http://www.eft-ahc.cz/userimage/soubory_redakce/10-920-10-217-!manual.pdf

Na obrázku sú vyznačené energetické body na tele, na ktoré si ťukáte bruškami prstov na ruke.

1/ vrch hlavy
2/ na začiatku obočia pri koreni nosa
3/ na vonkajšom okraji oka
4/ pod okom
5/ pod nosom
6/ na brade (v jamke pod spodnou perou)
7/ pod kľúčnou kosťou, v priehlbinke pod miestom, kde sa kľúčna kosť stretáva s hrudnou kosťou /položíte ukazováky na kľúčne kosti, posuňte ich smerom do U priehlbinky v strede nad hrudnou kosťou (miesto, kde by ste mali uzol na kravate, keby ste si ju uviazali) a potom prsty presuniete na spodnú časť U a posuniete asi 2,5 cm smerom k ramenám/.
8/ cca 10 cm pod pazuchou (na úrovni bradavky u mužov a u žien je to miesto popruhu podprsenky)

Dve dôležité body sú :

1/ Karate bod
2/ Citlivý bod

Karate bod – bod na vonkajšej hrane dlane pod malíčkom. Na tento bod sa ťuká na začiatku, keď sa nalaďujeme na problém  a nakoniec, keď sťukávame bod po bode od hlavy dole. Je to vnútorná strana zápästia, kadiaľ prechádzajú dráhy zo všetkých prstov.

Citlivý bod – takzvaný Brzlík, alebo ľudovo bod „šťastia“. Viac sa o tomto bode môžete dočítať na mojom blogu, v článku tu >>.

ZDROJ OBRÁZKU: http://www.eft-ahc.cz/userimage/soubory_redakce/10-920-10-217-!manual.pdf

Proces 9 Gamut

ZDROJ OBRÁZKU: http://www.eft-ahc.cz/userimage/soubory_redakce/10-920-10-217-!manual.pdf

Trošku srandovne vyzerajúci proces, ale veľmi účinný. Slúži na vyrovnávanie pravej a ľavej mozgovej hemisféry a takto pripravuje cestu na ďalšie kolo ťukania a zníženia intenzity daného problému. Ťuká sa nepretržite na bod Gamut, ktorý je cca 2 cm od spojenia malíčka a ukazováka, v tej priehlbinke.

Súčasne robíme toto cvičenie:

  1. Zatvoríme oči

  2. Otvoríme oči

  3. Pohľad šikmo dole doprava

  4. Pohľad šikmo dolu doľava

  5. Z pozície 4 opíšeme očami kruh na jednu stranu a potom na druhú stranu

  6. Zaspievame si lalalalalalala

  7. Napočítame do 5

  8. Opäť si zaspievame lalalalalalala

Ak sa chcete o EFT dozvedieť viac prečítajte si TU.

S láskou, úctou a pokorou Vaša Hel J